Upitnik za nastavnika zaposlene u srednjim školamaPregled

Molimo Vas da odvojite desetak minuta i popunite sledeći upitnik. Vaši odgovori će se koristiti za izradu analize potreba za obukama nastavnika zaposlenih u srednjim školama iz područka rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane odnosno za razvoj novih i unapređivanje postojećih stručnih kurseva iz ove oblasti. Sve informacije će se koristiti samo za potrebe analize.